2020-08-09

2. tömör parancsolat: Megbírkózni a mindennapi élettel


Tömör parancsolatok sorozat az 1.Thesszalonika 5:14-22-ből

Néha Isten hatalmas igazságot oszt meg dióhéjban. Ez a helyzet az 1.Thessz. 5:16-18-al is:

Mindig örüljetek! Szüntelen imádkozzatok! Minden körülmények között adjatok hálát Istennek — mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban!

Örvezdezz, de mikor?
Mindenkor!

Imádkozz, de mikor?
Szüntelen!

Adj hálát, de mikor?
Minden körülmények között!

Miért?
Mert ez Isten akarata számodra Krisztus Jézusban.

Isten tudja, hogy életünk nem mindig könnyű vagy boldog. Mégis arra tervezett minket, hogy legyőzzük a szomorúságot, fájdalmat, megvetést és megtörtséget örömmel, imával és hálaadással.

Vajon örülnünk kell a rossz helyzeteknek? Nem.

De örömteliek és hálásak lehetünk a rossz helyzetekben.*

Az ima kapcsolatban tart minket Istennel és emlékeztet bennünket arra, hogy Ő a rosszból is tud jót kihozni (Róma 8:28).

Jézus Krisztusban “a jelenlegi szenvedésünk össze sem hasonlítható azzal a dicsőséggel, amelyben részünk lesz” (Róma 8:18).

Ezért nem a látható dolgokat tartjuk szem előtt, hanem a láthatatlanokra figyelünk. Ugyanis ami látható, az hamar elmúlik, ami pedig láthatatlan, örökké megmarad.2.Kor 4:18

--------------

* A végén még a rossz dolgoknak is tudunk örülni, mert jó munkát végeznek bennünk, sőt néha olyan dolgokat végeznek el, amelyet a jó dolgok sohasem tudnának!


-------------

Eredeti: Concise Commands #2: Dealing with Everyday Life

Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2020-08-04

1. tömör parancsolat: Négy személyes probléma


Tömör parancsolatok sorozat az 1.Thesszalonika 5:14-22-ből 

Az 1.Thesszalonikai levél 5. fejezetét olvasva, megdöbbentem a benne található “tömör parancsolat” részeken - melyek rövidek, lényegretörőek és igen erőteljesek.

Például: 1.Thessz. 5:14: Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez.

Az van bennük megparancsolva, hogy biblikusan járjunk el saját magunkkal és a többi hívővel szemben, azt az útmutatót használva, amely Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. (2.Tim. 3:16-17).

1. Intsük a tétleneket - 2.Thessz. 3:10 
Nézd a hangyákat, te lusta, figyeld meg, hogyan élnek, és tanulj tőlük! (Péld. 6:6)(1)

2. Figyelmeztessük a zavart keltőket - 2.Tim. 2:23-26
Ha valaki vitatkozásokat és viszálykodást szít, akkor figyelmeztesd! Ha mégis folytatja, újból figyelmeztesd. De ha akkor sem hagyja abba, akkor ne állj vele többé szóba!Titusz 3:10 

3. Biztassuk a bátortalanokat - 2.Kor. 1:3-4 
“...sírjatok azokkal, akik sírnak! Róma 12:15 

4. Segítsük a fizikailag és morálisan gyengéket. 
Szólj annak érdekében, aki nem tudja jogait megvédeni! ... Mentsétek meg őket kiragadva a tűzből.Péld. 31:8, Júdás 1:23

És minden helyzetben legyetek... türelmesek, és isteni szeretettel viseljétek el egymást! (Eféz. 4:2).

Vajon szükséged van arra, hogy ezeket az igéket alkalmazd saját életedben? Vagy talán meg kell őket osztanod egy keresztény barátoddal?

----------------------

(1) A hangyák arról ismertek, hogy hatalmas terheket tudnak cipelni és rendkívül szorgalmas munkások.

-------------

Eredeti: Concise Commands #1: Four Personal Problems

Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2020-08-02

Azt gondolod, hogy Isten egy engedékeny nagypapa?


A korszerű kereszténység gyakran inkább úgy tekint Istenre, mint egy engedékeny nagyszülőre, nem mint egy szerető Apára.

Több tényező is hozzájárul ehhez a hibához: Kultúránk túl nagy hangsúlyt fektet az önbecsülésre és ez a gyülekezetbe is beszivárgott, ez mellett sokkal inkább énközpontúvá váltunk, mint Isten központúvá. Ehhez még hozzátettek a tévtanítások is, amelyek összezavartak bennünket és egyenlővé tették a szeretetet a jóváhagyással.

Isten szeret bennünket, de nem hagy jóvá mindent, amit teszünk. Azt akarja, hogy a legjobbat próbáljuk adni, hogy növekedjünk hitben és betöltsük az Ő céljait életünkben (Eféz. 2:10).

Isten megbocsátja bűneinket, de nem néz el fölöttük. 

Zsidók 12:5-6: “Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.

Amikor igazán szeretünk valakit, akkor csalódunk, ha ő a rossz dolgot teszi. Isten is igazán szeret bennünket.

Ezért mutassuk ki szeretetünket Isten felé azzal, hogy komolyan vesszük a hitünket (Fil. 2:12-13). Fedezzük fel, hogy mi tetszik Neki (Eféz. 5:1-20)! 


-------------

Eredeti: Think God is a Permissive Granddad?

Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2020-07-28

Ha van benned lélegzet


A 150. Zsoltár csupán hat mondatból áll, mégis 13 parancsolat található benne Isten dicsőítésére az Ő erejéért és mindent meghaladó nagyságáért.

Dicsérhetjük Őt szavakkal, hangszerekkel, énekkel, tánccal, sőt még a gondolatainkkal is.

Ahhoz, hogy dicsérjük Őt, az egyetlen kvalifikáció az, hogy legyen bennünk lélegzet!*

Aki csak él, mind dicsérje az Örökkévalót!Zsoltár 150:6

Hálát adni nagyon fontos, de a dicséret még egy lépéssel továbbvisz bennünket. Ez nemcsak annyi, hogy megköszönünk Istennek valamit, amit tett. Ezt a köszönetet azért mondjuk, Aki Ő! 

A Zsoltárok 100:4 arról szól, hogy a dicséret egyenesen Isten jelenlétének közelségébe visz bennünket: “Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel!

Mi egy lépéssel továbbmehetünk az ószövetségi szenteknél. Ők bemehettek Isten templomának az udvarába, de csak a papok mehettek be a Szentek Szentjébe és közvetlenül beszélhettek az Úrral.

De a keresztények papok (1.Pét. 2:9), és “bizalommal mehetünk be a Szentek Szentjébe Jézus vére által” (Zsid. 10:19).

Tehát, ha van a tüdődben lélegzet, dicsőítsd Istent naponta ezért a kiváltságért!

-----------

*Az angol fordításban úgy írja, hogy "minden, ami lélegzik" (a fordító megjegyzése).-------------

Eredeti: If You Have Breath

Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2020-07-26

Küzdjünk a hitért!


Az emberek folyamatosan új szakismereteket szereznek, terveket szőnek a karrierükhöz és a nyugdíjas éveikhez, életmódot változtatnak, hogy egészségük és jólétük minél magasabb színvonalon legyen.

Azonban a kutatások azt mutatják, hogy a keresztények nem ennyire lelkiismeretesek saját szellemi növekedésükkel kapcsolatban.

Ahelyett, hogy tanulnánk, terveznénk és életmódi változtatásokat vezetnénk be szellemi fejlődésükbe, mi nagyon keveset, vagy semmit sem teszünk.

Az Ige azt mondja, hogy a hit az egy “verseny” és “szigorú edzéssel” kell versenyeznünk, fel kell készülnünk és el kell szánni magunkat, hogy nyerjünk “egy koronát, amely örökké megmarad” (1.Kor. 9:24-27).

Ez egy olyan verseny, amely magában foglalja azt, hogy eldobjuk a bűn akadályait és Jézusra fókuszálunk (Zsid. 12:1-2).

A komoly keresztények önszántukból feladják a világi kincseket azért, hogy “megnyerjék Jézus Krisztus ismeretének páratlan értékét”. Nyomulnak előre a célvonal felé, visszautasítva mindent a múltjukból, ami visszatartja őket (Fil. 3:7-14).

Bátorítalak, hogy gondolkodj el olyan gyakorlati módszerekről, amelyek segítenek, hogy jobban felkészülj és elkötelezett légy hited versenyében.

Hadd íveljen felfelé ezeknek a felmérési eredményeknek a görbéje! 


-------------

Eredeti: Compete for the Faith!

Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.