2024-02-20

Helyes teológia - ApCsel 17:11


“Mindannyian teológusok vagyunk, vagy jók, vagy rosszak. Én inkább jó szeretnék lenni. Mi a helyzet veled?” ― Randy Alcorn, Bátor

Néha meglepődöm saját magabiztosságunkon, amikor teológiai alapelveket fejtünk ki anélkül, hogy először ellenőriznénk a Szentírást.

Most nem a hitetlenekről beszélek. Rólad és rólam beszélek, akik hiszünk és bízunk a Bibliában, mint Isten Igéjében. Egyes “kereszténynek” nevezett tanítások egyszerűen keresztény szavakba csomagolt világi hiedelmek. A társadalom jobban befolyásolja hitünket, mint gondolnánk. Ezért figyelmeztet bennünket a Kolossé 2:8:

Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket valamilyen filozófiával, értelmetlen okoskodással, vagy emberi hagyományokkal, amelyek a világot uraló hatalmasságoktól, és nem Krisztustól származnak.

Jobban, mint valaha, olyannak kell lennünk, mint a hűséges béreaiak, akik hallgatták a tanítást, de addig nem bíztak abban, amit hallottak, amíg le nem ellenőrizték a Szentírással szemben (ApCsel 17:11).

A teológia “Isten természetének tanulmányozását” jelenti. Isten valódi természetének megismerése minden keresztény célja kell, hogy legyen.

Legyünk tehát jó teológusok, figyelmesen, imádsággal és rendszeresen tanulmányozzuk Isten Igéjét, hogy felismerjük a hibákat, amelyeket hallunk.

Egy további áhítat a rossz teológiáról:


-------------


Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2024-02-18

Szükségünk van rá: Kitartás


A kitartás az élet minden területén igen fontos.

Éppen egy szolgálati projekten dogozol, nehéz kapcsolattal küzdesz, vagy új szakismeretet próbálsz elsajátítani? Ne add fel!

“A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” (Galata 6:9). 

Néha egyedül érzed magad ebben az őrült világban, amely tele van Isten-ellenes propagandával? Küszködsz, ha valaki kigúnyolja a hitedet? Ne feledd, hogy mások is szembesültek ugyanilyen üldöztetéssel, mégis kitartottak Krisztusra összpontosítva.

“Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.” (Zsidók 12:1-3). 

A kitartás az érett hit elengedhetetlen eleme (1Korinthus 9:24-27). Vegyük figyelembe csodálatos előnyeit: jellemet épít és reményt ad (Róma 5:2-5).

Tehát “ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe.” (2Thesszalonika 3:13). 

Teljes egészében idézett igeversek:

1Korinthus 9:24-27: “Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató: azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre.”

Róma 5:2-5“...dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.


-------------


Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2024-02-13

Szükségünk van rá: bizalom


A Példabeszédek 3:5-6 valószínűleg az egyik leggyakrabban idézett bibliai ige – jó okkal.

Ez az Istennel való egészséges kapcsolat tömör magyarázata.

A világ azt sugallja, hogy bízzunk a szívünkben, az érzéseinkben, az értelmünkben, a körülményeinkben, vagy bízzunk valami emberi tekintélyben.

A Példabeszédek 3:5-6 azonban mást mond:

Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

Kiben bízzunk? Az Úrban.

Hogyan? Teljes szívvel.

Miben ne bízzunk? Emberi értelmünkben.

Mit foglal magában a bizalom? Alárendelést/elismerést/keresést.

Mi lesz az eredménye? Isten vezetése mindenben, amit teszünk.

Ez az igazi hit dióhéjban: Istenben bízni.

Legyen szó életváltozásról, új kihívásról, folyamatos nehézségekről vagy csodálatos áldásokról, tegyük fel magunknak a kérdést:

?? Ebben a helyzetben teljes szívemből bízom Istenben, vagy emberi értelmemben?

?? Bizonyítom-e a bizalmamat azzal, hogy alávetem magam Isten akaratának, elismerem jelenlétét, és keresem az Ő bölcsességét?

Ha bízunk Istenben, biztosak lehetünk benne, hogy Isten vezet bennünket az Ő útján.

✜✜✜

Amikor kísértésbe esünk, hogy bízzunk emberi bölcsességünkben, emlékezzünk az 1Korinthus 1:18-31-re.

Amikor elveszítjük a békénket, emlékezzünk az Ésaiás 26:3-ra.

Amikor kényszert érzünk arra, hogy az emberek kedvében járjunk ahelyett, hogy Istenben bíznánk, emlékezzünk a Példabeszédek 29:25-re.-------------


Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2024-02-11

Forgatókönyv nélkül


Arra vagyunk elhívva, hogy minden lehetőséget kihasználjunk arra, hogy hirdessük Krisztust (Ef 5:15-16).

De ezt természetes módon szeretnénk megtenni, ahogy a Szent Szellem vezet bennünket. Vannak, akik könnyedén megszólítanak teljesen idegen embereket, és beszélnek nekik Krisztusról. Mások nem.

Jó kipróbálni olyan evangelizációs “módszereket” is, amelyek több erőfeszítést igényelnek, mivel a komfortzónánkon kívül esnek.

De általában egyedi ajándékainknak és személyiségünknek kell meghatároznia azt, hogy hogyan beszélünk másoknak Krisztusról.

Ha valaki bűntudatot keltett benned az miatt, mert te nem olyan módszerrel hirdeted Krisztust, ahogyan ő, lazíts. A bűntudat soha nem hatékony motiváció az evangelizációra.

Ehelyett legyünk érzékenyek Isten Szellemére, és alakítsuk ki saját evangelizációs stílusunkat (Efézus 2:10). A legjobb, ha “forgatókönyv” nélkül, spontán beszélünk Krisztusról, megengedve ezzel, hogy Isten Szelleme irányítson bennünket.

Szánj ma időt arra, hogy átgondold, hogyan hirdethetnéd Krisztust tudatosabban és természetesebben munkatársaidnak, szomszédaidnak, barátaidnak és családodnak.

💙Az egyik módja annak, hogy bátorítsd a keresztény barátaidat, hogy felhívod figyelmüket a A szeretet üzenetére, és bátorítod őket arra, hogy regisztráljanak ingyenesen a blogunkra, így hetente kétszer kapnak egyperces áhítatotot az e-mailjükben. Lásd: Feliratkozás

A fordító megjegyzése: ha tudsz angolul, javaslom a link alatt található különböző "Evangélizációs stílusok"-ról szóló áhítatokat.


-------------

Eredeti: Unscripted

Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2024-02-06

Szerinted mi a misszionárius meghatározása?


Legtöbben úgy határozzuk meg a misszionáriust, mint “olyan személyt, aki Krisztust egy idegen országban hirdeti”.

Az igazi jelentése a misszionárius szónak azonban “küldetésben lévő személy”, és ez minden keresztényt jellemez, még akkor is, ha soha nem hagyjuk el szülővárosunkat (Máté 28:18-20).

Az ApCsel 1:8 ezt mondja: Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.

Hajlamosak vagyunk kiemelni a föld végső határait ebben a szakaszban, és figyelmen kívül hagyjuk azt, amit a többi helyszín jelentett a tanítványok számára:
  • Emberek jelenlegi helyükön – Jeruzsálem
  • Emberek a közelükben, akik hasonlóak voltak hozzájuk – Júdea
  • Emberek a közelükben más kultúrákból – Samária

Minden kereszténynek hirdetnie kell Krisztust legalább egy ilyen “helyszínen”.

Ennek leghatékonyabb módja, ha természetesen beszélünk Krisztusról a körülöttünk lévőknek, ha elmondjuk nekik, hogyan hat személyesen életünkre. Isten adta nekünk ezt a küldetést, és mindannyiunkat felkészített arra, hogy sajátos módunkon tegyük ezt hatáskörünkben.

BÁTORODJ FEL! Ott lehetsz fontos misszionárius, ahol éppen vagy!

✟ ✟ ✟

Ha további bátorítást szeretnél kapni Krisztus hirdetésével kapcsolatban, olvasd el ezt az egyperces áhítatot is: Útra fel! 


-------------


Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.