2021-11-28

Hazugságok Jézusról: szégyen és bűntudat


Egyre népszerűbb az állítás, hogy Jézus mindig csak megerősítette az embereket, illetve jóváhagyta viselkedésüket, és soha nem hozta őket olyan helyzetbe, hogy szégyelljék magukat vagy bűntudatot érezzenek.

Ez nem igaz.

Jézus azt mondta, hogy “a világ” gyűlöli őt, mert tanúbizonyságot tett arról, hogy “a cselekedeteik gonoszak” (János 7:7).

Felfedte a sötétséget az emberek lelkében:

"...a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak." János 3:19

A legtöbb ember elutasította Jézust földi élete során, és a legtöbben ma is elutasítják követőit.

"Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket." ~ Jézus, János 15:18

Krisztus erősen hangsúlyozta a bűnt és a bűnbánatot. Azt akarja, hogy szégyelljük bűneinket, és ráébredjünk bűnösségünkre:


Ez azért van így, mert “az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.” (2Korinthus 7:10).

Ha ismerjük Krisztust, akkor “Isten szerinti szomorúság” van bennünk, amikor vétkezünk. Szégyelljük magunkat, mert bűneink elszomorítják Megváltónkat. Ilyenkor bűnbánatot tartunk és igyekszünk helyreállítani a Vele való kedves közösséget (1János 1:8-10).

Amikor a világ szerint vagyunk szomorúak, akkor a következményeket sajnáljuk, nem magát a bűnt. Nem érzünk bűntudatot vagy szégyent. Figyelmen kívül hagyjuk az olyan igeversekett, mint pl. a Jakab 4:8-10:

"Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket."

Világ szerinti vagy Isten szerinti szomorúságot érzel a bűneid miatt?

A két fajta szomorúság közötti kontraszt jobb megértéséhez lásd még: Dávid király kulcsa az egészséges hithez 

-------------


Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2021-11-23

A Sátán legnagyobb félelme


Tudod mi a Sátán legnagyobb félelme?

Az, hogy rendszeresen, figyelmesen és bölcsen olvassuk a Bibliát.(1)

Miért kelt ez ekkora félelmet benne?

Azért, mert nem leszünk nyitottak a hamis tanításokra és féligazságokra. Nem leszünk megalkuvó vagy sekélyes hitű "bébi" keresztények.

Ha Isten Szelleme lakik bennünk – ami minden valódi hívőre igaz –, nem maradhatunk gyengék és ostobák, nem élhetünk tudatos bűnben, miközben rendszeresen olvassuk Isten Igéjét.

Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.Zsidók 4:12

Az Ige elítéli a bűneinket, és bűnbánatra vezet. Ez keresztény életünk minden területére vonatkozik. Minden területére!

"A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített." 2Timóteus 3:16-17

Nem tudunk eléldegélni a szövegkörnyezetből kiragadott versekkel vagy féligazságokkal, amelyek eltorzítják a Szentírás értelmét, mert élethosszig tartó bibliatanulmányozók vagyunk, akik igyekeznek napról napra jobban megismerni és szolgálni Urukat.

Komolyan vesszük ezt az igeverset:

Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.2Timóteus 2:15

Szeretem Isten Igéjét!

💙💙💙💙💙💙💙

(1) Nyilvánvalóan nem ismerem a Sátán legeslegnagyobb félelmét, de ez minden bizonnyal a legnagyobbak közé tartozik. 😏

További hasznos olvasnivaló ebben a témában:


-------------


Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2021-11-21

2 lépéssel idősebb – növekedni Krisztusban


Sok keresztény soha nem nő fel lelkileg (Zsidók 5:11-14).

Nem értik a hitüket, és önmagukra vagy világi bölcsességre hagyatkoznak, hogy boldoguljanak az életben.

Más keresztények eleinte növekednek, de megrekednek a hit “serdülő” szakaszában.

Nem számít, mióta vagyunk keresztények, mindig tovább kell növekednünk.

Ha úgy érzed, hogy stagnálsz, íme két javaslat:

1. Imádkozz vágyért a növekedéshez.

Kérd Istent, hogy segítsen legyőzni "hitetlenségedet" (Márk 9:14-24), és kérd Őt, hogy segítsen felismerni, hogy égető szükséged van az Ő Igéjére. Szó szerint nem tudsz fejlődni nélküle (Máté 4:4, Zsoltárok 19:7-14; Zsoltárok 119).

2. Tegyél valamit!

Kötelezd el magad valamire, még akkor is ha ez a valami csak egy apróság (például napi 5 perc bibliaolvasás), és figyeld, amint ez a befektetés hasonlóan nő a Máté 25:14–28-ban szereplő hűséges szolgák befektetéseihez.

Ez nem atomfizika - valójában egy elég alapvető dolog: a növekedéshez tervezésre és kitartásra van szükség. Fel kell ismerni szükségletünket, és tudatosan tennünk kell érte valamit.


-------------


Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2021-11-16

6 módszer az ellenségeink elleni küzdelemre – 143. Zsoltár


Néha olyan helyzetbe kerülünk, amikor az ellenségeink vannak fölényben.

Máskor saját magunk vagyunk önmagunk legnagyobb ellensége, és hagyjuk, hogy gondolataink a reménytelenség felé sodorjanak bennünket.

Bármelyik “ellenséggel” is állunk szemben, a 143. Zsoltár tanácsot ad:

1. A zsoltáros az Úrhoz kiált (1-6).

2. Elismeri, hogy nem boldogul az Úr nélkül (7).

3. Reggel találkozik Istennel, és segítséget kér (8).

4. “Elrejtőzik” az Úrban, tudván, hogy Isten megvédi őt (9).

5. Kéri Isten Szellemét, hogy vezesse őt és adjon neki bölcsességet (10).

6. Megerősíti bizalmát és elkötelezettségét (8,12).

Amikor bajban vagyunk, elcsüggedünk vagy támadás ér bennünket, ezek a lépések fontosak.

Bár jó dolog másoktól Isten szerinti tanácsokat kapni, mindenekelőtt magát Istent kell keresnünk, elismerve szükségleteinket.

Amikor felébredünk – mielőtt a félelem vagy a keserűség hatalmába kerítené gondolatainkat – keressük az Urat, és “rejtőzzünk el” az Ő bölcsességében és vigasztalásában.

Kérnünk kell az Ő útmutatását, és el kell mondani Neki, hogy bízunk Benne.


-------------


Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2021-11-14

Elengedni


Egy férfi lezuhant egy szikláról, és esés közben megragadott egy ágat.

Egyik kezével az ágon lógva felkiáltott: "Van valaki fent, aki tud nekem segíteni?"

Egy hang mennydörgött fentről: "Isten vagyok. Engedd el az ágat."

A férfi egy pillanatig gondolkodott, és újra felkiáltott:

– Van esetleg még valaki odafent, aki tudna nekem segíteni?

Sok évvel ezelőtt hallottam ezt a viccet, és néha én is úgy éreztem magam, mint az az ember, aki egy ágon lóg, és fél teljesen megbízni Istenben.

Vajon Noé, Ábrahám vagy Mózes érzett-e valaha így?

Szerintem éreztek, de mégis "elengedték az ágat".

És minden könnyen ment nekik.
Igaz?
Nem igaz!

"Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön." Zsidók 11:13

A hit nem azt jelenti, hogy minden könnyű lesz. Sokkal inkább azt, hogy hiszünk abban, hogy Isten tudja mit csinál, még akkor is, ha nehéz.

Hinni azt jelenti, hogy “elengedjük” félelmeinket, és bízunk Urunk bölcsességében és céljaiban (Példabeszédek 3:5-6).

"Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók." 2Korinthus 4:18


-------------

Eredeti: Letting Go

Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.