2024-06-18

A világnak fogalma sincs arról, milyen Jézus


Milyen gyakran hallottál valakit arról beszélni, hogy a keresztények szimpatikusabbá válnának, ha úgy viselkednének, mint Jézus?

Azért mondják ezt, mert fogalmuk sincs, ki is valójában Jézus.

Az igazi Jézus gyűlöli a bűnt, mert az károsítja a lelkünket.

Jézus földi szolgálata során a bűnre összpontosított, mert a bűn az, ami elválaszt minket Istentől (Máté 5:20-48; Márk 7:20-23; János 8:34-36; Róma 3:23-24; János 3:16).

Jézus arra tanít, hogy megfeddeni a bűnt szeretetteljes cselekedet:

Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg!” (Jelenések 3:19).

Azr parancsolja nekünk, hogy szálljunk szembe a bűnben élő hívőkkel (Lukács 17:3), és azt is, hogy hirdessünk mindent, amit tanított (beleértve az Ő parancsainak való engedelmességet is) a még nem megtért embereknek (Máté 28:18-20).

Azt is elmondja, hogy ez hogyan befolyásolja népszerűségünket:

Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ.” (János 15:18-19).

A világ gyűlölte Jézust, mert a bűnről és a bűnbánatról beszélt, mint az evangélium szükséges elemeiről (János 7:7). Amikor Jézushoz hasonlóan cselekszünk, mi is erre számíthatunk (János 15).

Tehát ha legközelebb valaki azt mondja neked, hogy a keresztények népszerűbbek lennének, ha Jézushoz hasonlóan cselekednének, akkor mesélj neki az igazi, elképesztő, csodálatos, életeket mentő, népszerűtlen Jézusról!


-------------


Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2024-06-16

Készülj fel a harcra – ne maradj a fotelben


Ha fel akarunk készülni arra, hogy szembenézzünk az egyre ellenségesebb, keresztényellenes társadalmunkkal, akkor fel kell hagynunk azzal, hogy önmagunkra összpontosítunk.

Sajnos a legnépszerűbb keresztény könyvek, prédikációk és bibliatanulmányozások némelyike ​​éppen ezt teszi.

Nemrég hallottam egy tanítást, amely azt állította, hogy Isten mindent szeret bennünk, ezért nem szabad hagynunk, hogy bármi vagy bárki rossz érzést keltsen bennünk.

De ez nem igaz. Isten nem szeret semmi bűnös dolgot, és ha úgy gondoljuk, hogy minden dolog istenfélő velünk kapcsolatban, szükségünk van egy valóságellenőrzésre.

Isten szeretete megtisztít bennünket, amikor “levetjük” régi bűnös természetünket, és alkalmazkodunk Isten céljaihoz és elveihez (Efézus 4:22-24).

A bűnt lekicsinylő tanításokat a társadalom befolyásolja. Arra biztatnak, hogy kényelmesen üljünk egy karosszékben és bámuljuk magunkat egy tükörben, miközben lelki harcok dúlnak körülöttünk.

El kell utasítanunk ezeket a tanításokat, és fel kell készülnünk a nemes harc megvívására, megtartva hitünket és jó lelkiismeretünket (1Timóteus 1:18-19).

Ez azt jelenti, hogy szóvá teszünk olyan bűnöket, amelyek károsítják az emberek lelkét, és szándékosan foglalkozunk személyes bűneinkkel. Ahogyan felkészítjük magunkat arra, hogy testileg fittek legyünk, úgy fel kell készülnünk arra is, hogy lelkileg fittek legyünk.

...törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát... (1Timóteus 6:11-12).

Javasolom, hogy olvasd el az alábbi egyperces áhítatot is:
5 módja annak, hogy ne társuljunk az ellenséggel (hamarosan megjelenik).


-------------


Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2024-06-11

Vigyázz, ha valaki azt állítja, hogy a Szentírást évszázadokon keresztül félreértették


Ha valaki azt mondja neked, hogy egy Szentírást évszázadok óta félreértettek, az egyértelműen azt jelzi, hogy hamis tanítást hirdet.

Ez egy nagyon jellemző taktika a társadalom által elfogadott bűnök igazolására, amelyeket a Szentírás egyértelműen elítél.

De még ha nem is dőlünk be ennek a taktikának, amely lejáratja a bibliakutatókat az egész történelem során, akkor is nyomást gyakorolhatnak ránk az olyan hamis tanítások, amelyek arra buzdítanak bennünket, hogy utasítsuk el a bibliai hozzáállást a bűnhöz.

Ahelyett, hogy a bűnösöket olyan embereknek tekintenék, akik úgy döntenek, hogy valamit Isten szeretetteljes parancsai ellen tesznek, azt mondják róluk, hogy ők áldozatok, akiket nem kell szembesítenünk bűneikkel.

Nincs semmi baj az olyan dolgokkal kapcsolatos frissített nézetekkel, mint a technológia, a divat, az időjárás és az ipar. De Isten Igéje változatlan.

Csak azért, mert a társadalom jóváhagy bizonyos bűnöket, még nem jelenti azt, hogy Isten is jóváhagyja. Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a bűn károsítja az emberek lelkét, nekünk pedig kötelességünk elmondani nekik Isten figyelmeztetéseit, mert azok változatlan szeretetének változatlan elemei.

Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.Máté 24:35

 Igéd tartalma maradandó, és minden igaz döntésed örökre szól.Zsolt 119:160

 URam, igéd örökké megmarad, szilárdan, akár az ég.Zsolt 119:89

Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.Ézsaiás 40:8


-------------


Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2024-06-09

A kereszténység nem "képletekről" szól – Isten céljai érvényesülnek


Nemrég valaki egy olyan szolgálat felől kérdezett, amely azt ígéri a keresztényeknek, hogy teljes győzelmet arathatnak életük minden területén (betegség, pénzügyek, házasság, meddőség stb.), ha meghatározott imákat imádkoznak, hogy lerombolják az ún. erődítményeket.*

Az ima létfontosságú. Mindenért imádkoznunk kell: bölcsességért, tisztaságért, Isten szándékaiért, szomszédokért, barátokért, családtagokért, munkatársakért, szolgálatokért, misszionáriusokért, egyházi és kormányzati vezetőkért stb. (Filippi 4:6; 1Timóteus 2:1-4; 1Thesszalonika 5:17).

Amikor saját bűnös viselkedésünkről van szó, biztosak lehetünk abban, hogy imáink, őszinte bűnbánatunk, elszámoltathatóságunk és szándékos erőfeszítéseink győzelmet eredményeznek.

De Isten nem ígéri, hogy imáink legyőzik az élet minden problémáját, és azt sem, hogy imáink megváltoztathatják más emberek hozzáállását és viselkedését.

Új keresztényként kíváncsi voltam erre a “nevezd meg és valld meg” tanításra. De hamar rájöttem, hogy a keresztény hit nem könnyű feladat. Isten Igéje és érett mentorok segítségével rájöttem, hogy el kell hagynom minden olyan tanítást, amely olyan képleteket hirdet, amelyekkel elérhetjük azt, amit akarunk.

Nem mi irányítjuk az életet itt a földön. Nem értjük teljesen, hogy Isten mit akadályoz meg és mit enged meg (1Korinthus 13:12). Tudjuk, hogy az igaz hit nehézségekkel és üldöztetéssel jár (János 16:33; 2Timóteus 3:12).

De teljesen biztosak vagyunk abban, hogy Isten céljai érvényesülni fognak.

“Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tanácsa valósul meg.” (Példabeszédek 19:21).

“De az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre.” (Zsoltárok 33:11).

✜✜✜

* Megjegyzés: A Szentírás beszél erődítmények lerombolásáról a 2.Korinthus 10-ben. Pál itt sátáni ellenállásról beszél az evangéliummal szemben, és arról, hogy Isten népének imádkoznia kell, és győznie felette. De ez nem minden olyan probléma megoldására szolgál, amellyel egy keresztény szembesül.

Arról, hogy mit jelent pontosabban lerombolni az erődítményeket, az alábbi angol nyelvű szövegben olvashatsz: What does “pulling down strongholds” mean?

Fontos, hogy a különböző tanítások vizsgálatakor használjuk a megkülönböztetés ajándékát. Ezek az áhítatok hasznosak lehetnek ebben a témában:


Három dolog, ami szükséges a helyes felismeréshez 


-------------


Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2024-06-04

Ne hagyd, hogy mások gondolkodjanak helyetted


A keresztények könnyen félre lehetnek vezetve, ha elhanyagolják a személyes bibliatanulmányozást.

Nem hagyhatjuk, hogy mások gondolkodjanak helyettünk. Olyannak kell lennünk, mint a béreaiak az ApCsel 17:10-12-ben, akik Isten tökéletes Igéje alapján ítélték meg a prédikációkat és a bibliatanulmányozásokat: 

“Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vájt formába öntöttek.” (Zsoltárok 12:6(7)).

A hamis tanításokat különösen nehéz felismerni, ha igazsággal keverednek. De ahogyan Isten Szava megítéli gondolatainkat és hozzáállásunkat, úgy segíthet elválasztani az igazságot a tévedéstől a prédikációkban és a bibliatanulmányozásokban:

“Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.” (Zsidók 4:12).

Nagy szükségünk van Isten Igéjére, hogy alakítsa életünket, felkészítsen bennünket a szolgálatra, és segítsen felismerni a hibákat:

“A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2Timóteus 3:16-17).

A bibliatanítók és pásztorok segíthetnek nekünk megérteni a bibliai igazságokat, de nem hagyhatjuk, hogy helyettünk gondolkodjanak. Képesnek kell lennünk különbséget tenni a helyesen tanító bibliatanítók és azok a tanítók között, akik elferdítik Isten Igéjét a maguk javára (2Péter 3:14-17).

Tehát tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy megkülönböztetésre képes keresztényekként mutassuk be magunkat Istennek, akik helyesen kezelik Isten igazságát (2Timóteus 2:15).


-------------


Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.