2019-08-20

Élvezni az engedelmességet - Zsoltárok 119:14


“Isten arra hívott el minket, hogy szent életet éljünk” (1Thessz 4:7), amelynek egyik módja az, hogy örömet találunk az engedelmességben: 
“Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek.” ~ Zsoltárok 119:14 

Vajon az engedelmesség fellelkesít és örömmel tölt be? 

De mi van a “nehéz” parancsolatokkal, mint például a sértések megbocsátása, jóval viszonozni a rosszat, megtagadni önmagunkat, kiállni Isten értékei mellett egy olyan világban, amely ezeket kicsúfolja? 

Érdekes, hogy a Biblia milyen gyakran köti össze az örömöt az engedelmesség nehéz cselekedeteivel: 
✤ Örüljünk, ha Krisztusért sérelem ér bennünket (Máté 5:11-12
✤ Tekintsük a próbát “teljes örömnek” (Jakab 1:2
✤ Örüljünk mindenkor - ezt Pál a börtönből írta (Filippi 3:1)

Lehetetlen saját erőnkből örülni ezekben a nehéz engedelmességi cselekedetekben. De Krisztusban minden lehetséges (Máté 19:26; Filippi 4:13

Az öröm pedig abból származik, ha túl tudunk nézni a nehézségen a jutalomra: “Örüljetek és ujjongjatok, mert igen nagy jutalom vár rátok a Mennyben!” Máté 5:12

---------------- 

Eredeti: Enjoying Obedience - Psalm 119:14
Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2019-08-18

Buszjegyek

 

Amikor Budapesten tömegközlekedéssel utazunk (valamikor itt éltünk), a buszvezetők nem ellenőrzik a jegyeket. Némelyek ezért próbálkoznak ingyen utazni, remélve, hogy nem kapják el őket.

Azonban a közlekedési tisztviselők véletlenszerűen felszállnak egy-egy buszra közönséges öltözetben. Később, miután az ajtókat bezárták, karszalagokat helyeznek fel, és elkezdik ellenőrizni a jegyeket. 

Egy percig az illegális utasok még nyugodtak és vidámak. De a következő pillanatban már elkezdenek aggódni és lassan a busz hátsó ajtaja felé mozdulnak remélve, hogy a következő megállónál le tudnak szállni mielőtt az ellenőr odaér hozzájuk. 

Milyen csodálatosan illusztrálja ez a Róma 3:20-at: “Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem őelőtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik.” 

Isten törvénye olyan, mint az ellenőrök, akik felszállnak a buszra. Ők nem árulhatnak buszjegyeket. Amit ők megtehetnek, az csupán az, hogy megbírságolják az illegális utasokat. 

De a jó dolog ez: A keresztények olyanok, mint a legális utasok a buszon. Azonban mi nem vásároljuk meg saját jegyeinket. Krisztus vásárolta meg helyettünk! 

“Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” Róma 6:23 

 ---------------------

Eredeti: Bus Tickets
Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2019-08-13

3 ok amiért a tévtanítások olyan népszerűek


A TV-evangélista kihirdette, hogy nagy erő rejlik a “vagyok” kijelentésekben, és arra bátorította követőit, hogy rendszeresen dícsérjék saját magukat olyan mondatokkal, mint például “Gyönyörű vagyok. Különleges vagyok.” (1) 

Idézte a Zsoltárok 139-et, elferdítve annak jelentését, az ember csodálatára téve a hangsúlyt Isten csodálata helyett. Sőt annyira messze ment, hogy azt vallotta, hogy Isten tervei az érintett személyek önbizalmától függenek. 

Többezer ember hallgatta őt egy hatalmas stadiumban, magukba szippantva a beszélő minden egyes szavát. 

Amikor a lenti igéhez hasonló részeket olvasunk, azt gondoljuk, hogy a tévtanításokat könnyű felismerni: 

“Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik.” Kolossé 2:8 

 De a tévtanítás

1. Megtévesztő
Olyan benyomást kelt, hogy jó, pedig nem az (Efézus 5:6). 

2. Vonzó
Megfelel az “emberek hagyományainak”. Olyan dolgokat hangsúlyoz, amelyeket az emberek értékesnek tartanak (Efézus 4:22).(2) 

3. A világ szerint bölcs
A “világ elemei elvén” alapul, tehát világi szempontból bölcsnek van tekintve (1Korinthus 1:20). 

Ezért kulcsfontosságú, hogy minden tanítást teszteljünk Isten Igéjének igazságával szemben, mely Isten által irányított elveken alapul. 

 ------------------- 

Lábjegyzetek
(1) Lásd még: Róma 12:3 és Péld 27:2 
(2) Ez magában foglalhat bármit amit az ember Isten helyére tesz - legalizmus, gazdagság, önbecsülés, stb.

 ---------------------

Eredeti: 3 Reasons False Techings are So Popular 
Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2019-08-11

Megérinteni, megfogni, vétkezni


“Egy kutatás alkalmával megállapították, hogy minél tovább tartunk a kezünkben valamit (egy boltban), annál nagyobb vágyat érzünk annak birtoklására - és annál hajlandóbbak vagyunk fizetni érte. De még ennél is rosszabb, hogy ezek a birtoklási vágyak előtörnek belőlünk már az áru 30 másodpercnyi kézben tartása után.”(1) 

Fontos mérlegelni vásárlási szokásainkat, különösen ha hajlamosak vagyunk a túlköltekezésre. 

De az érintés/tartás elve több mindenre is érvényes, nemcsak a vásárlás alkalmával elkövetett vétkekre. Ezért is mondja a 2Korinthus 6:17

“Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket.” 

Ez az igazság illusztrálva van a Zsoltárok 1:1-ben, ahol látható a bűn fokozatos előrehaladása: először csak együtt járunk a bűnösökkel, majd együtt állunk, végül együtt is ülünk velük. 

Isten jól tudja, hogy az “érintés” által elkövetett bűnök, akár kezünkkel, akár szívünkkel tesszük őket, eltávolítanak bennünket a bibliai értékektől és arra bátorítanak, hogy megalkuvást kössünk. Ez lehet pl az, hogy többet költünk, mint amennyi pénzünk van, megeszünk egy felesleges szelet kalácsot, erkölcstelen könyvekkel vagy TV műsorokkal szórakoztatjuk magunkat, vagy egyszerűen csak elvesztegetjük az időt, amit hasznosan és felelősségteljesen is eltölthetnénk. 

Tanuljunk meg imádkozni mielőtt “megérintünk” valamit! 

 -----------------------

(1)Idézet a “Great Ways to Save Right Now” (Nagyszerű módszerek, hogy most megspórolj) című magazin 2012 novemberi kiadásából, 194. oldal 

 ---------------------

Eredeti: Touching, Holding, Sinning
Fordította: Márton Marika

 Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2019-08-06

A megalkuvás halálos útja


A keresztények tisztaságra, őszinteségre és istenfélelemre vannak elhívva. Kerülnünk kell a megalkuvás halálos útját: 

  • Az a személy, aki életének egy kis részén szexuális bűnre adja magát, az általában nagyobb szexuális bűnökbe is belekeveredik 
  • Az üzletember, aki leengedi a mércét a kis dolgokban, az végül az összes területen könnyebbnek fogja találni az alacsony színvonalat 
  • Az a személy, aki csak egy “csekély” kis meztelenséget vagy erőszakot elnéz saját magának amikor szórakozik, általában azzal végzi, hogy a nyilvánvalóan gonosz TV programokat is jóváhagyja majd 

Amikor azt feltételezzük, hogy az enyhe kompromisszumokkal nem fertőződünk be, akkor azt bizonyítjuk, hogy nem ismerjük eléggé sem emberi természetünket, sem az Igét. 

Lukács 16:10 egyenesbe hozza a dolgokat: “Aki hűségesen gazdálkodik a kevéssel, arra sokat is rá lehet bízni. De aki hűtlenül kezeli a keveset, az akkor is csalni fog, mikor sokat bíznak rá.” 

“Azért aki azt gondolja, hogy ő biztosan áll [immunis a kísértésre, túlzottan magabiztos és önigazult], vigyázzon, nehogy elessen!” 1Korinthus 10:12 

Te vajon eléggé figyelmes vagy-e? Van-e olyan terület az életedben, ahol még meg kellene tisztulnod? 

 ---------------------

Eredeti: The Deadly Path of Compromise 
Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente megkapod friss egyperces áhítatainkat.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...