2023-03-21

Vannak, akik szekerekben, mások lovakban bíznak


A 20. zsoltár első öt versében Dávid “áldásokat” kíván nekünk, Isten oltalmát, segítségét, támogatását és örömét kívánja ránk, amikor bajban vagyunk.

Dávid egyértelműen úgy nézett Istenre, mint gondoskodójára, megtartójára, segítőjére, teremtőjére és Urára.

A 7.(8.) vers olyan erőteljes és inspiráló. Ez az egyik kedvencem: 

“Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.” (angol - “az Úrnak, a mi Istenünknek nevében bízunk”)

A legtöbb ember az erő látható, világi formáiban bízik. De Dávid Isten erejében bízott, és ezt a bizalmat akkor bizonyította, amikor szemtől szemben állt egy óriással.

Senki sem gondolta, hogy a fiatal Dávid legyőzheti az óriás Góliátot. De Dávid nem a saját erejében bízott.

Amikor felnézett a gonosz Góliát arcába, a Zsoltárok 20:7(8) igazságát így kiáltotta:Dávid így felelt a filiszteusnak: Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek Urának, Izráel csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. (1Sámuel 17:45).

Sok Istent meghazudtoló Góliát támad ma a keresztények ellen, abban a reményben, hogy majd megtagadjuk Isten Igéjét, vagy megbújunk a torz “ne ítélj” tanítások mögé.

De az igaz hívők nem futnak el, nem adják meg magukat és nem bújnak el, mert bátran szembeszállhatunk ezekkel a fenyegetésekkel a Mindenható Úr nevében.

-----------

Még egy áhítat Dávid hitéről:

3 dolog, ami segített Dávidnak szilárdan állni - Ezek a dolgok segíthetnek nekünk is szilárdan állni. 

A Zsoltárok könyve gazdag sokatmondó igazságokban, amelyek segíthetnek az Úrral való mindennapi járásunkban.


-------------


Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2023-03-19

3 ostoba kifogás a Biblia hitelességének megkérdőjelezésére


Vannak emberek, akik csupán "feltételesen hisznek" a Bibliában, és az alábbi háromhoz hasonló kijelentésekkel fejezik ki meggyőződésüket:

1. "A Biblia egyes részei elavultak."

Nem igaz.

Igaz, hogy az Ószövetség egyes parancsait egy adott csoportnak adták a történelem egy meghatározott időszakában (lásd Mely Ószövetségi törvények vonatkoznak a mai időkre?), de az újszövetségi parancsok és alapelvek állandóak és mindig érvényesek maradnak (Zsidók 13:8; 1Péter 1:24-25).

2. "Csak Krisztus szavainak kell hinni, az emberi szerzők szavainak nem kell."

Nem igaz.

Jézus azt mondta, hogy halála után a Szent Szellem felfedi az igazságot (János 16:12-15), tehát a Szentírás emberi szerzői csak azt írták, amit a Szent Szellem diktált (2Timóteus 3:16-17; 2Péter 1:20-21).

Egyébként Krisztus szavait is emberi szerzők jegyezték fel. Ha az emberi szerzőkben nem lehet megbízni, akkor Krisztus szavaiban sem lehet megbízni.

3. "A Bibliát többféleképpen lehet értelmezni."

Nem igaz.

A Bibliában hívő keresztények egyetértenek a hit és az erkölcs lényeges elemeiben (Efézus 4:3-6).

Lehet, hogy nem értünk egyet bizonyos "kevésbé lényeges" dolgokban, de egyetértünk hitünk alaptételeivel.

Ha nem bízunk Isten Igéjében, akkor az emberi bölcsességen kívül semmink sem marad.


-------------


Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2023-03-14

Isten lenéz az égből, hogy lássa, értelmes-e közülünk valaki


Mind a 14., mind az 53. zsoltár ezzel az egyszerű kijelentéssel kezdődik: Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten!

Többször olvastam már ezeket a szavakat, de ezúttal elgondolkodtam azon, hogyan mondhatják az emberek, hogy hisznek Istenben, ha úgy élik az életüket, mintha nem is létezne. Ez azért van, mert Istenben hinni több, a szavaknál: megértjük kicsoda Ő valójában:

"Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent?" (Zsolt 14:2)

✔ Vannak, akik azt mondják, hogy van Isten, de megtagadják a parancsait, amikor olyan kedvük van. Például jóváhagyják a becstelenséget, hogy többletjövedelemhez jussanak. Vagy igazolhatják a szexuális tisztátalanságot azzal, hogy pornográfiába vagy egy istentelen kapcsolatba keverednek.

✔ Vannak, akik azt mondják, hogy létezik Isten, de megtagadják jellemét azzal, hogy “testre szabják” (magukhoz igazítják) Őt, így népszerűbb lesz a világi kultúra körében.

✔ Vannak, akik azt mondják, hogy létezik Isten, de nem követik Őt. Gazdagságot keresnek istenfélelem helyett, önbecsülést Isten-becsülés helyett, és határok felállítását megbékélés helyett.

Igen, Isten letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent?, Ő pedig többet is meghall a szavainknál. Figyeli az életünket.

Vegyük ezt fontolóra, amikor döntéseket hozunk, kedves keresztények. Bízzunk teljesen az Ő parancsaiban, jellemében és életünkre való elhívásában.


-------------


Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2023-03-12

Törvények, szívek, Szentírás, gyilkosság, kifogások


A szeretet üzenete elkötelezett amellett, hogy segítse a keresztényeket megérteni annak fontosságát, hogy állást foglaljanak azokon a területeken, ahova Isten elhívta őket. Ezért több áhítatot is ennek a fontos témának szenteltünk. Imádkozunk, hogy minél több kereszténynek legyen bátorsága az igazságot szólni, amikor a téma szóba kerül a beszélgetésekben.

Tegyük fel, hogy az országban ahol élsz, nincsenek törvények a gyilkosság ellen. Mondanád-e valamelyiket az alábbiak közül?

1. “Nincs szükségünk törvényekre a gyilkosság ellen. Meg kell változtatnunk a gyilkosok szívét.”

2. “A gyilkosságról vallott nézeteink a valláshoz kötődnek, az egyházat viszont el kell különítenünk az államtól.”

3. "Nos, én személy szerint ellenzem a gyilkosságot, de nem hiszem, hogy az az én feladatom, hogy elmondjam másoknak, hogy ne öljenek."

4. “Ha törvényt hozunk a gyilkosság ellen, az emberek attól még továbbra is ölni fognak.”

5. “Azok a csoportok, amelyek a gyilkosság áldozatának jogaira összpontosítanak, semmit sem törődnek a gyilkos jogaival.”

Soha nem hallottam, hogy bárki is használta volna ezeket a kifogásokat a már megszületett emberek meggyilkolására, azt viszont hallom, hogy nap mint nap használják a még meg nem született emberek meggyilkolására. Sajnos ezeket a kifogásokat néha önmagukat kereszténynek valló személyektől is hallom.

Ami a meg nem születettek meggyilkolását illeti, Roe v. Wade a szakszervezet minden államát arra kényszerítette, hogy a nők “bármikor, bármilyen okból, tetszőleges módon meggyilkolhassák magzataikat”. Képzeld el, ha minden államot arra kényszerítenénk, hogy megengedjük az embereknek, hogy “bármikor, bármilyen okból, bármilyen módon meggyilkoljanak született embereket”!

Ha a fenti kifogások bármelyikét az abortuszra használtad, kérlek, bándd meg. Az igaz, hogy meg kell változtatnunk az emberek szívét (1. kifogás), de bele kell értenünk azokat is, akik ezeket a kifogásokat felhozzák.

Ha olyan nő vagy, aki bedőlt ezen kifogások bármelyikének, akkor te is az “abortusz áldozatai” közé tartozol. Keress és kérj Isten szerinti tanácsot.

Lehet, hogy nem nyerünk meg minden csatát az abortusz elleni küzdelmünkben, de a keresztények erre hívattak el: “Szólj annak érdekében, aki nem tudja jogait megvédeni! Emelj szót a mellett, aki bajba került!” Példabeszédek 31:8 

💙💙💙💙💙💙💙

Hasonló témák:

Ez a rövid áhítat azzal a ténnyel kezdődik, hogy az orvosok valamikor régen úgy gondolták, hogy nincs szükség arra, hogy kezet mossanak, ha több beteget is megvizsgálnak egymás után, valamint más területekkel is foglalkozik, ahol a többség véleménye halálos is lehet.

Óvakodj a Sátán népszerű hazugságaitól! Ez az 1 perces áhítat négy találó példát hoz fel, egyik közülük az abortuszról szól.

-------------


Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2023-03-07

Alkalmazkodsz vagy átalakulsz?


Ha a harmadik világ egyik országában élnél középosztálybeli amerikai jövedelemmel, gazdagnak éreznéd magad. Ha azonban ugyanezzel a jövedelemmel az Egyesült Államokban egy felsőbb osztályú negyedbe költöznél, szegénynek éreznéd magad.

Környezetünk befolyásolja nézőpontunkat, gondolkodásunkat és értékeinket.

Nézd eleget a tévét, és elkezded azt gondolni, hogy Isten szeretetteljes parancsai elavultak és érvényüket vesztették.

Olvasd eleget a divatmagazinokat, és átfogalmazódik számodra a szerénység.

Hallgass elég trágárságot a dalokban a rádióban, és egyszer csak elkezdesz velük együtt énekelni.

Értékeinket befolyásolják:

1. Barátságaink – 1Korinthus 15:33

2. Prioritásaink – Galata 6:7-8

3. Az igazságok, amelyekkel időt töltünk – Kolossé 3:16; Máté 4:4

A Biblia arra hív bennünket, hogy átalakuljunk, ne pedig alkalmazkodjunk: “Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róma 12:2).

Mi a helyzet veled – alkalmazkodsz vagy átalakulsz?

Zsolt 128:1: “Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár.

------------------------

Erről a fontos témáról lásd még: Róma 12:1-2: Hálás és átalakuló -------------


Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente kétszer megkapod friss egyperces áhítatainkat.