2019-10-15

A mentortárs áldásaUgye szereted azt, amikor keresztény barátaid őszintén megosztják veled harcaikat és győzelmeiket? 

Ezzel segítenek tudatni velünk, hogy nem vagyunk egyedül és bennünket is kihívás elé állítanak, hogy jobbá váljunk. Ők a mi “társ- vagy baráti mentoraink”. 

Mentortársnak lenni valószínűleg az egyik leginkább alábecsült formája a tanítványságnak. De épp úgy, mint ahogy a “rossz társaság elrontja a jó jellemet” (1Kor 15:33), a jó társaság “élesíti” a jellemet (Péld 27:17). 

Helyes dolog jó kapcsolatban lenni nem keresztényekkel, de vigyáznunk kell arra, hogy a legközelebbi barátaink olyan keresztények legyenek, akik Jézust hűen követik. 

Ezt úgy érhetjük el, hogy szándékosan megkérjük barátunkat, hogy kérjen számon bennünket életünk egyes területein és őszintén mondja el nekünk, hogy fejődtünk-e. Megtehetjük azt is, hogy egyszerűen csak odafigyelünk keresztény barátaink életére és szavaira és megkérdezzük Istent, hogy mire akar bennünket ezek által megtanítani. 

Néha ezek a barátságok természetesen alakulnak ki, néha nem. Ha nincs legalább egy olyan baráti kapcsolatod, amely közelebb hoz az Úrhoz, akkor arra bátorítalak, hogy imádkozz azért, hogy legyen. 

-----------------

Eredeti: The Blessings of a Peer Mentor

Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2019-10-13

Az idő és a barátság ajándékaFelfogod-e, hogy mennyire fontos szempontja lelki növekedésednek, a keresztény barátaiddal eltöltöt idő? 

Legtöbben alábecsüljük azt, hogy szükségünk van keresztény barátságokra és inkább csupán ismeretségeket keresünk, mint igazi barátokat. 

A bibliatanulmányozás és az imádkozás kulcsfontosságúak lelkünk jólétéhez, de a keresztény közösség szintén fontos. 

A egészséges keresztény barátságok magukba foglalják az együtt töltött időt, igazi érdeklődést mutatva egymás iránt, az egymásért való imádkozást és az igazság kimondását szeretetben (Efézus 4). 

Róma 12:10 mondja, “Szeressétek egymást, ahogy a testvérek között ez természetes! A másik testvért mindig részesítsétek előnyben magatokkal szemben!” 

Hajlamosak vagyunk előnyben részesíteni a TV-t, a kényelmet, hobbikat, edzést és az internetet inkább, mint a barátságokat. Nem látjuk be, hogy “mentortársaink” elengedhetetlenek keresztény növekedésünkben. 

Vannak barátaid, akiket elhanyagoltál? Miért nem szánsz rájuk egy kis időt, hogy elmélyítsétek barátságotokat ezen a héten? Szükséged van rájuk és nekik is rád. 

------------- 

Bátorítalak, hogy olvasd el a Filippi 2. részét. Ez nemcsak kihangsúlyozza az igazi bibliai kapcsolatok gyönyörűségét, hanem még Pál hozzáállását is illusztrálja keresztény barátaihoz. 

 -----------------

Eredeti: Gift of Time and Friendship

Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2019-10-08

3 lépés az Isten felőli kétségek lekűzdésére


Vannak néha kétségeid Isten felől? 

Sok kereszténynek vannak kétségei, de nem szabad ez miatt szégyellni magunkat, vagy csalódottnak lennünk. Ez nem ugyanaz, mint a hitetlenség. 

Amikor kételkedünk, általában nehéz vagy aggasztó körülményekkel szembesülünk, vagy istentelen befolyások kísértenek bennünket. 

A hitetlenség teljesen más, mint a kétely. A hitetlenség nem megtérést kifejező, ismétlődő lázadás Isten ellen és az Ő elvei ellen.* 

Amikor kételkedünk, olyankor valójában nem ezt akarjuk tenni. Hinni szeretnénk. 

Legyőzhetjük a kételyeket

1. Ha rendszeresen olvassuk Isten Igéjét (Róma 10:17

2. Ha a kételyt Isten hűségéről szóló gondolatokkal cseréljük fel (2Kor 10:5

3. Kerüljük a kísértéseket okozó befolyásokat (2Tim 2:22

Vannak kételyeid? Olvass, cseréld fel, kerüld! 

 ------------------------- 

* Például Ábrahám kételkedett az 1Móz 17:15-17-ben. Hasonlítsd ezt össze azzal, amikor az Izráeliták egész generációja nem mehetett be az Ígéret Földjére hitetlenségük miatt - Zsid 3:12-18

 -----------------

Eredeti: 3 Steps for Overcoming Doubts about God

Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2019-10-06

Megérteni az imát kontextusbanAz ima egy szörnyen félreértett téma. 

Miért? Mert gyakran a Szentírás részleges ismeretein alapuló hiedelmeket alakítunk ki. Hadd mutassam meg, mire gondolok: 

Máté 7:7 azt mondja, kérjünk és megkapjuk. 

János 14:14 azt mondja, kérjünk bármit és Isten megteszi azt. 

János 15:7 azt mondja kérjünk és megkapjuk, ha Istenben és az Ő Igéjében megmaradunk. 

János 15:16 azt mondja kérjünk és megkapjuk, miközben gyümölcsöt termünk a Királyságnak. 

Jakab 4:2-3 azt mondja, azért nem kapunk választ, mert nem kérünk, vagy azért, mert önző szándékaink vannak. 

1 János 3:21-22 azt mondja megkapjuk amit kérünk imában, ha engedelmeskedünk Istennek és tiszta a lelkiismeretünk. 

1 János 5:14-15 azt mondja kérjünk Isten akarata szerint és megkapjuk. 

Ha csupán az első két verset ismerjük, akkor azt feltételezzük, hogy Isten bármit megad, amit imában kérünk. De ha ismerjük az összes felsorolt részt, akkor megértjük, hogy Isten az őszinte keresztények imáira válaszol, akik az Ő akarata szerint imádkoznak. 

Kulcsfontosságú, hogy az ige teljes üzenetét tanulmányozzuk.

-----------------

Eredeti: Understanding Prayer in Context

Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2019-10-01

Hinni, hogy Isten Igéje tévedhetetlen


A keresztény hit fontos tétele az a meggyőződés, hogy a Biblia Isten tévedhetetlen szava. Lásd: Zsid 4:12 és 2Tim 3:16-17

Ez a következőket jelenti

1. A Biblia teljesen megbízható, pontos és igaz.

2. Emberi szerzők írták, de a szavak Isten Lelkétől származnak. Nem szennyezte be az emberi elfogultság vagy hiba.(1) 

És mit nem jelent

1. Hogy mindent szó szerint veszünk. A Biblia tartalmaz jeképes beszédet is, amelyet nem szó szerint kell értelmezni.(2) 

2. Hogy minden kultúra azonos módon fogja alkalmazni a bibliai alapelveket. Az alapelvek egyetemesek, de a kultúrák eltérően alkalmazzák őket (például a szerénységet). 

3. Hogy minden fordítás tökéletes. Egyes fordítások pontosabbak, mint mások.(3) 

4. Hogy nem szükséges kulturális és történelmi háttereket tanulmányoznunk. Néhány Ószövetségi parancs és helyzet csak a történelem és a kultúra kontextusában érthető meg. A történelem és a kultúra azonban nem ellentétes az Újszövetség parancsolataival és elveivel. 

Lehet, hogy nem értjük a Biblia minden egyes részét, de tudjuk, hogy „Isten által ihletettek”, ez költői módon fejezi ki azt, hogy 100%-ban pontosak.(4)

 ------------------------------- 

 (1) 2Pét 1:20-21: Mindenekelőtt meg kell értenetek, hogy az Írásban található próféciák közül egyetlen egyet sem lehet önkényesen értelmezni és magyarázni. Ugyanis a próféciák sohasem ember akaratából keletkeztek, hanem úgy, hogy a Szent Szellem indított bizonyos embereket arra, hogy az Isten üzenetét mondják! 

Ez magába foglalja az Ószövetséget is: 
Róma 15:4: Mindaz, amit az Írásokban régebben megírtak, most a mi tanításunkat szolgálja. Azért írták le, hogy az Írások által felbátorodjunk, képesek legyünk a türelmes kitartásra, és erősen belekapaszkodjunk a reménységbe. 

Azt is vegyük figyelembe, hogy Péter Pál leveleit Igeként említi 2Pét 3:14-16-ban. 

Ha úgy hiszed, hogy az Ige egyes részei csupán emberi szavak, nem pedig Istenéi, akkor az Ige teljes egészében csak egy feltételezés, beleértve a megbocsátást, kegyelmet és megváltást is. 

(2) Hinni, hogy Isten Igéje tévedhetetlen, nem azt jelenti, hogy a föld lapos és a fák tapsolnak kezeikkel. 

(3) Kérlek, ne válj olyan állítások rabjává, melyek szerint csak egyetlen Isten által elismert angol fordítás létezik. (Természetesen ez vonatkozhat más nyelvekre is. - a fordító megjegyzése.) 

(4) Nemrégiben valaki megkérdezett, hogy miért helyeselte Isten, azt, hogy Lót a saját szűz leányait odaadja, hogy megerőszakolják őket az angyalok helyett (1Móz 19:8). Isten ezt nem helyeselte. Csak azért, mert valami bele lett írva az Igébe nem jelenti azt, hogy Isten ezt helyesli. Lót cselekedete gonosz volt ebben az esetben és más esetekben is. Ha emberek lalapítottak volna egy vallást, akkor “ki is tisztították volna”, hogy Isten emberei mindig csak jó fényben jelenjenek meg. De Isten őszintén osztotta meg velünk népének történelmét, amely magába foglalja Ábrahám, Dávid és mások bűneit is.

-----------------

Eredeti: Believing God's Word is Inerrant

Fordította: Márton Marika

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente megkapod friss egyperces áhítatainkat.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...