2019-06-16

A "halott" embernek új céljai vannak


Krisztus azt mondja, hogy csakis azok találnak igazi életet Benne, akik meghalnak önmaguk számára. (Máté 16:25) Az a helyzet, hogy Jézus továbbmegy és így folytatja: akik nem hajlandók meghalni önmaguk számára, nem méltók Rá. (Máté 10:38

Egy módja annak, hogy önmagunk számára maghaljunk, hogy életünk önző céljainak halunk meg. 

Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek külmisszióba kell mennie. Isten nem hív el mindenkit főállású keresztény munkára sem, de mindannyunk számára van terve és célja. 

“Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” Efézus 2:10 

Figyeld meg ennek a csodás ígéretnek néhány elemét: 

1. Ajándékot kaptunk. 
Isten kezemunkája, mesterműve és alkotása vagyunk. Minden ajándékot megkaptunk ahhoz, hogy a számunkra kijelölt célt elérjük. (Efézus 4:7-8

2. Krisztus Jézusban teremtett meg minket az Atya. 
Krisztus nélkül semmi értékeset nem tudunk tenni. (János 15:5) De bármit meg tudunk tenni, amire Ő elhív. (Filippi 4:13

3. Isten direkt nekünk előre elkészített jó cselekedeteket! Mennyire csodás ez! 

A döntés rajtunk áll: az Ő céljai vagy a miénk? 

Ennek az ígéretnek az a szépsége, hogy amikor meghalunk önmagunknak, akkor az Ő céljai válnak a mi céljainkká! 

---------------------- 

Eredeti: https://biblelovenotes.blogspot.com/2019/05/dead-people-have-new-purposes.html 

Fordította: Bolbásné Gyaraki Viola

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2019-06-10

Gyakori félreértés a következményekkel kapcsolatban


Sok ember hisz a "megtorlás" teológiájában: az áldás és a szenvedés is direkt következményei jó és rossz tetteinknek. 

Ezt az elképzelést a Galácia 6:7-8-ra alapozzák, ami azt mondja: "Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is..." 

De a vetés és aratás törvényébe az alábbi igazságok is beletartoznak: 

1. Nem minden nehézségünk van valamilyen bűn miatt. (János 9:2-3

2. Tetteink következménye nem mindig azonnali. Éppen úgy, ahogy a magoknak is szükségük van időre, hogy szárbaszökjenek, sok jó és rossz következményt is évekkel azután élünk át, hogy magját elvetettük. (1 Korintus 4:5

3. Vannak olyan jó magok, amik a földön szenvedést hoznak, de nagyszerű jutalmakat eredményeznek a mennyben. (Máté 5:11-12; 2 Thesszalonika 1:6-10

4. Néhány rossz mag látszólag jó ereményt hoz a földön, de végül örök bűntetést érdemel. (Máté 16:27) 

Amikor valami rossz történik, meg kell vizsgálnunk az életünket és ha megszegtük Isten törvényét, akkor bűnbánatot kell tartanunk. (Zsidók 12:6) Egyébként pedig az örökkévalóság szempontjából kell látnunk és emlékeztetni magunkat, hogy sok magvetésünk eredményét majd csak a mennyben aratjuk le. 

----------------------- 

Eredeti: https://biblelovenotes.blogspot.com/2019/04/a-common-misunderstanding-about.html 

Fordította: Bolbásné Gyaraki Viola

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2019-05-28

Virrassz Jézussal!„A lelkem halálosan szomorú. Várjatok meg itt, és virrasszatok velem!” ~ Jézus, Máté 26:38 

Amikor szenvedünk, depressziósak vagyunk, vagy telve vagyunk stresszel és elbátortalanodunk, emlékeznünk kell erre a versre és hogy Krisztus mennyit szenvedett értünk. 

Tökéletes Urunk annyira szomorú volt, hogy majdnem ez okozta halálát. 

„Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek.” Lukács 22:44 

Érdekes, hogy Lukács, az orvos, feljegyzi ezt a jelenséget, amit hematidrosisnak hívnak. 

Tudta, hogy Atyjától elválasztva függ majd a kereszten, az egész világ bűnét hordozva és ennek fájdalmától az izzadságmirigyek kis hajszálerei megrepedtek, és a megpattant hajszálérből kilépő vér véresre festette az izzadságcseppjeit. Urunk emberként szenvedett. 

Krisztus eközben arra kérte tanítványait, hogy nagy szüksége idején virrasszanak vele, de ők elaludtak. (1) 

Krisztus minket is arra kér, hogy "virrasszunk" és ne tétlenkedjünk, míg visszatér (Máté 25:13; Márk 13:33). 

Ne aludjunk el! 
----------------- 
(1) Amikor azt olvasom, hogy a tanítványok elaludtak, elszomorodom. De rájöttem, hogy valószínűleg nem voltak vele tisztában, hogy mi fog történni Krisztussal, és nem élt bennük a Szent Szellem sem, mert még nem jött el (Apcsel 1:8). De bennünk ott él a Szent Szellem, és mi értjük annak fontosságát, amit Krisztus elvégzett a kereszten. Így tehát "virrasszunk", drága keresztények!


Eredeti: Keeping watch with Jesus

Fordította: Bolbásné Gyaraki Viola 

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2019-05-21

Mikor harcolj és mikor maradj nyugton


2 Mózes 14-ben Izrael népe teljesen kétségbeesett. Biztosak voltak benne, hogy a közelgő egyiptomiak elpusztítják őket. Semmit nem tudtak tenni ellene. 

Mózes a következő parancsokat adta nekik: (13-14. vers): 

1. Ne féljetek! 
2. Álljatok szilárdan! 
3. Maradjatok nyugton! 

Tudjuk hogyan végződött a történet. Száraz lábbal keltek át a Vörös-tengeren. 

Néha, Izrael népéhez hasonlóan, a mi hitünk is próba alá kerül és úgy érezzük semmit nem tudunk tenni ellene. 

Ezekben az időkben a következőre emlékezhetünk: 

1. Ne engedj a félelemnek! 
Bízz Isten jelenlétében! (Ézsaiás 41:10)

2. Állj szilárdan! 
Bízz Isten gyakran láthatatlan tervében! (Zsidók 11:1)

3. Maradj nyugton! 
Bízz Isten képességeiben, ne a sajátjaidban (Zsoltárok 37:7; Zsoltárok 40:2; Zsoltárok 46:11; Jeremiás Siralmai 3:26). 

A 14. versben találjuk a lényeget: „Semmit sem kell tennetek, csak maradjatok nyugton! Az Örökkévaló maga fog harcolni értetek!” 

Sok helyzetben aktívan részt kell vennünk és engedelmeskednünk kell Isten parancsának, megharcolva a nemes harcot (1 Timóteus 6:12). 

Máskor meg el kell bánnunk a félelmeinkkel és belekapaszkodni a hitünkbe, nyugton maradni és engedni Istennek hogy Ő harcoljon értünk. 

Drága Uram, adj nekünk bölcsességet, hogy tudjuk, mikor kell küzdenünk és mikor kell nyugton maradnunk!

----------------

Eredeti: When to fight and when to be still

Fordította: Bolbásné Gyaraki Viola 

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2019-05-14

Légy óvatos a "hiperkegyelem" tanítássalHa még nem hallottad a „hiperkegyelem” kifejezést, akkor is egészen biztosan találkoztál már a hiperkegyelmet hangoztatók hamis tanításának egyikével.

Ez egyfajta „érezd-jól-magad” tanítás, a következő hitelvekkel: (1) 

1. Minden bűn – legyen az múltbeli, jelenbeli, vagy jövőbeli – már megbocsájtatott, és így nem kell a hívőknek semmit sem megbánniuk, vagy megvallaniuk.

2. Amikor Isten reánk néz, csak szent és megigazított embereket lát, a bűneinket nem.

3. Minden bűn ugyanolyan Isten szemében, ezért kik vagyunk mi, hogy másként ítéljük meg a homoszexualitást, mint a pletykálás bűnét?

4. Az a helyzet, hogy egyáltalán nem ítélhetjük meg senkinek a tetteit.

5. Istennek nincsenek parancsai a hívő számára, hiszen már nem vagyunk a törvény alatt.

6. A Szent Szellem bátorítja a hívőket. Nem győzi meg őket a bűneikről.

7. Isten szeretetének abszolút semmi feltétele nincs.

Ezeket a hamis tanokat olyan gyakran emlegetik, hogy őszinte szándékú, komoly hívő emberek is már elfogadják őket.

Az egyetlen mód, ahogy megvédhetjük magunkat ezektől és más hamis tanoktól, hogy Isten Igéjét körültekintően tanulmányozzuk.

A kegyelem nem kegyelem, ha nem jár együtt az igazsággal. (János 1:17).

 ---------------

(1) Nem minden hiperkegyelem tanító támogatja mind a hét tant, de legtöbb mindegyikük tanításában hallható.

Vizsgáld meg mit mond az Írás ezekről a hamis tanokról :

1. Találunk parancsot a bűnbánatra és bűnvallásra az Írásban és nem csak a megtéréssel összefüggésben: (1 János 1:9; Jakab 4:7-10; Jakab 5:16; Jelenések 3:3).

2. A mennybe Krisztus igazsága alapján lépünkbe, de itt a földön, mindentudó Istenünk látja bűneinket, megfedd minket, megbánásra hív, fegyelmez és tanít minket: (Jelenések 3:19; Zsidók 12:6).

3. Egy bizonyos módon egyenlőek a bűneink, más szempontból azonban nem. Isten nem ugyanúgy tekint egy kisgyerek felelőtlen viselkedésére, mint a nemi erőszakra.

4. Mások tetteivel kapcsolatban úgy is hozhatunk ítéletet, hogy magát a személyt nem ítéljük el.

5. A keresztényeknek komolyan kell venniük felelősségüket a saját érettségükre való törekvésben. (Róma 8:12; Filippi 2:12-13).

6. A Szentlélek meggyőz minket a bűneinkről és megszomorodik, amikor bűnt követünk el. (János 16:8; János 16:13; Efézus 4:30)

7. A megváltás Isten szeretetének a legnagyobb jele, de van egy tagadhatatlan feltétele. Azok kapják meg a megváltás ajándékát, akik hisznek (John 3:16). Isten örökkévaló szeretettel szereti a hívőt, de érettségünk, jutalmaink és lehetőségeink feltételekhez vannak kötve.

További olvasnivaló a témában: Hiperkegyelem

---------------

Eredeti: Be aware of hypergrace

Fordította: Bolbásné Gyaraki Viola 

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente megkapod friss egyperces áhítatainkat.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...