2018-12-09

Ennél már nem is lehetne jobb


Életünk különleges pillanatai emlékeztetnek, hogy a menny az otthonunk... 

Étteremben voltunk az unokáinkkal, amikor kétéves unokánk hírtelen felpattant, férjem, Michael nyakába csimpaszkodott pufók karjaival, majd mindenki füle-hallatára ezt kiáltotta: „Te vagy a bajátom.” 

A férjem, Michael arca felragyogott, és a tekintetében ez tükröződött: „Ennél jobb már nem is lehetne!”

Mindannyian éreztük már ezt

  • amikor a dolgok különösen jól alakulnak 
  • amikor valaki különleges módon fejezi ki felénk szeretetét
  • amikor a legmélyebb vágyaink válnak valóra, ha csak egy pillanatra is.  
Ezek a pillanatok ízelítők a mennyországból – a tiszta öröm és kegyelem pillanatai. 


„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá.” Jakab 1:17 

Képzeld el, milyen lesz a mennyország, ha itt csupán az előízét tapasztalod meg!

------------------------

Eredeti: It Doesn't Get Better Than This

Fordította: Bolbásné Gyaraki Viola 


Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2018-11-11

Népszerű istenkáromlásMiután a Példabeszédek 18:21 alapján arról a hibás feltevésről írtam, hogy a szavainknak hatalma van egészséget vagy halált hozni, egy férfi listányi igeverset küldött, amik szerinte arról tanúskodnak, hogy a Biblia szerint szavainknak van ereje megváltani, meggyógyítani és megbocsátani. 

Ez elég komoly istenkáromlás! 

NEM szavak váltanak meg. 
Jézus kereszthalála miatt menekültünk meg. Róma 5:9 

NEM szavak miatt nyerünk megváltást. 
Hit által kapjuk. Róma 1:17 

NEM szavak gyógyítanak meg. 
Egyedül Jézus hatalama és akarata által gyógyulhatunk meg. Jakab 5:15 

NEM szavak miatt nyerünk bűnbocsánatot. 
Isten irgalma miatt kapjuk (Zsoltárok 103:10-12), és amikor megbocsátunk valaki másnak, ő is az iragalmunk és nem szavaink miatt nyer bocsánatot. (Efézus 4:32

"Mert Isten Királysága nem abból áll, hogy beszélünk róla, hanem Isten erejének megnyilvánulásából." 1 Korintus 4:20 

Szavaink megmutathaják hitünk (Máté 15:18) vagy elrejthetik azt (Máté 15:8). Az egyetlen szó, ami MINDIG célt ér, az Isten szava. (5 Mózes 32:39; Ézsaiás 55:11

Fontosak és nagyon is számítanak a szavaink, de nincs varázserejük. 

Légy óvatos errel a népszerű istenkáromlással, amit gyakran a "mondd ki és a tiéd" vagy "a hit szavai" elnevezéssel is illetnek. 

----------------

Eredeti: Popular Blasphemy

Fordította: Bolbásné Gyaraki Viola 

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2018-11-04

Világtalanul, mégis Istenre tekintve - Louis Braille


Három esztendősen Louis véletlenül megvakította magát. 

Az 1800-as évek elején egy vak gyermeknek kevés esélye volt a boldogulásra, Louis azonban kiemelkedő képességekkel rendelkezett. Kiapadhatatlan tudásvágya indította arra, hogy kifejlesszen egy domború pontokból álló rendszert. 

Louis Braille mindössze 12 éves volt, amikor rendszerével létrehozta az írás és olvasás lehetőségét a vakok számára. A hírnevet és a vagyont elutasítva, embertársait szolgáló életet élt egészen 42 éves koráig, amikor tuberkolózisban elhúnyt. 


Braille szeme világát szellemi látása pótolta. 

Földi küldetésével elégedetten, a haldokló utolsó szavai ezek voltak: „Az Úr örömére szolgált, hogy szemem előtt tartsa az örök reménység tündöklő fényét. Mindezek után semmi más nem tarthat itt tovább, a Földhöz kötve.” 

„Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek.” 1 Korinthus 2:9 

Adj nekünk, Úr Jézus, lelki szemeket! 

copyright Gail Burton Purath, 2011

---------------------------

Eredeti: Blind but seeing


Fordította: Bolbásné Gyaraki Viola 

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2018-11-02

Kilenc dolog, ami elrabolja a békédet1. Rossz hatások: gonosz vagy tisztátalan tartalommal bíró zene, könyvek, TV műsor vagy mozifilm


Tápláld a lelked, frissítsd fel, ne erőszakos, negatív és istentelen tartalommal töltsd meg. "Távol legyen szívemtől minden hamisság és gonoszság! Semmiféle gonoszhoz ne legyen közöm!" Zsoltárok 101:4 

2. Negatív gondolatok 

A negatív gondolatok hatalmas romoblást tudnak végezni. A helyes dolgokon elmélkedj: "Végül, testvéreim, azokon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak, dicséretre méltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválók és dicséretesek." Filippi 4:8 

3. Pénz, anyagi dolgok 

Mennyei kincseket gyűjts, ne földieket. "Ne a földön gyűjtsetek magatoknak kincseket, ahol elpusztítja a moly, a rozsda, vagy ellopják a tolvajok és a betörők! Inkább a Mennyben gyűjtsetek kincseket, mert ott sem moly, sem rozsda nem teszi tönkre, sem a tolvajok nem lopják el!" 
Máté 6:19-20 

4. Büszkeség, pozíció, elismerés utáni vágy 

Ne csapjanak be ennek a bukott világának az üres ígéretei. "Ezek azok a dolgok, amelyek a világban vannak: a régi emberi természet vágyai, a szem kívánságai és az élet kérkedése." 1 János 2:15-17 

5. Mások megbántásától való félelem 

Légy kegyelmes és irgalmas az emberekhez, de féld Istent, ne az embereket. "Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki az Örökkévalóban bízik, megmenekül." Példabeszédek 29:25 

6. Önző követelőzés 

Jézus nem követelte meg magának a tiszteletet, a nagyrabecsülést és a kényelmet sem. Nekünk is így kéne tenni. "Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse!" Filippi 2:3-8 

7. Igazságtalanság 

El kell fogadnunk, hogy a nehehézségek átélése, hitünk növekedésének egy lehetséges módja. "Mert a mostani, könnyen elviselhető szenvedéseink csak rövid ideig tartanak, mégis örök dicsőséget szereznek számunkra!" 2 Korintus 4:16-17; János 16:33 

8. Aggodalom 

Az aggódás az Istenbe vetett bizalom hiánya. Ne engedjük, hogy elrabolja a békénket. "Semmi felől ne aggódjatok!" Filippi 4:6-7 

9. Önközpontúság 

Tegyünk Istent életünk középpontjává, értékeljük Őt mindennél jobban. Ez az egyetlen út a békéhez, elégedettséghez és magabiztossághoz. „Aki engem akar követni, az tagadja meg magát, vegye fel és vigye a keresztjét, úgy kövessen." Máté 16:24

 ----------------- 

Eredeti: 9 things that can steal your peace 

Fordította: Bolbásné Gyaraki Viola 

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente megkapod friss egyperces áhítatainkat.

2018-10-23

Egy kávé és csoki nélküli világNem tudnék egy olyan világban élni, ahol nincs kávé!" 

Ezt nyiltakozta egy ember, miután a napokban azt hallotta a hírekben, hogy tíz év múlva nagy kávé hiányokkal küzdhetünk "a nagy esőzéssel, hosszú szárazsággal és rovar invázióval fenyegető klímaváltozásoknak köszönhetően.”* A riport azt is kifejtette, hogy a globális felmelegedés következtében Afrika bizonyos részei annyira felforrósodhatnak, hogy többé már nem lesznek alkalmasak kakakó termesztésre. 

A kakaó vagy a kávé "létszükségleted"? Vagy más étel, ital, például a tea, kóla, pörkölt, ropi, vagy túrósrétes tűnik nélkülözhetetlennek jólétedhez? 

Isten, aki mindezeket élvezetedre megteremtette, azt mondja, hogy egyetlen "étel" szükséges csupán a boldogulásodhoz: 

Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik." Máté 4:4 

Isten Igéje nélkül lemaradunk az élet valódi értelméről. Győződj meg róla, hogy minden nap magadhoz veszed ezt a fontos táplálékot! 

* forrás angolul: Coffee could disappear

copyright Gail Burton Purath, 2011  


---------------

Eredeti: A world without coffee and chocolate


Fordította: Bolbásné Gyaraki Viola

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre a blog jobb oldalán, és hetente megkapod friss egyperces áhítatainkat. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...