2018-02-12

Isten SZERETI gyermekeit - ez tény!Néha a keresztények nem ÉRZIK Isten szeretetét!

Ez azért van, mert az érzéseink nem megbízhatóak.

Az érzések gyakran teljesen alaptalanok.

Az a keresztény, aki úgy érzi Isten nem szereti, téved.

Tények szólnak ellene.

Ha bármikor kételkednél Isten szeretetében, olvasd végig ezeket az igeverseket és emlékeztesd magad az igazságra:

Zsoltárok 86:5:
Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz, nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak.

Zsoltárok 117:2:
Mert nagy az ő szeretete irántunk, az ÚR hűsége örökké tart. Dicsérjétek az URat!

Zsoltárok 118:4:
Mondják hát, akik félik az URat, hogy örökké tart szeretete!

Zsoltárok 136:11b:
…mert örökké tart szeretete

Sofoniás 3:17:
Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.

János 3:16:
Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött Fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a Fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök
életet kapjon.

János 15:9: Ahogyan az Atya szeret engem, ugyanazzal az isteni szeretettel szeretlek én is titeket. Maradjatok meg és éljetek ebben a szeretetben!

Róma 5:8: Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűneinkben éltünk.


Róma 5:5: a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.

Róma 8:39:
sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

1 János 4:9-11:
Isten pedig úgy mutatta meg nekünk, mennyire szeret bennünket, hogy elküldte a Földre az egyetlen Fiát, hogy rajta keresztül örök életet kapjunk. Ez az isteni szeretet! Nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem ahogy ő szeret bennünket. Ezt pedig azzal mutatta meg, hogy a saját Fiát küldte a Földre azért, hogy engesztelő áldozat legyen a bűneinkért. Kedveseim, ha Isten így szeretett bennünket, akkor nekünk is ezzel az isteni szeretettel kell szeretnünk egymást.

Efézus 2:4-5:
Isten azonban telve van irgalommal, és nagyon szeret bennünket, ezért, amikor még szellemileg halottak voltunk a bűneink miatt, Krisztussal együtt új életre keltett. Bizony, Isten kegyelme mentett meg minket!

1 János 4:8: ki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet.

1 János 3:1:
Gondoljátok csak meg: az Atya annyira szeret minket, hogy Isten gyermekeinek neveznek bennünket! De nemcsak így hívnak, hanem valóban azok is vagyunk! A hitetlenek nem értik, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, mert nem ismerték meg Istent.

Galatákhoz 2:20:
Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam, s így ettől kezdve már nem a saját régi életemet élem, hanem Krisztus él bennem! Ezt az életet, amelyet most testben élek, az Isten Fiába vetett hit által élem, aki annyira szeretett engem, hogy önmagát áldozatul adta értem.

Ha tetszett ez az áhítat, iratkozz fel ingyenes hírlelvelünkre a blog jobb oldalán, és hetente megkapod friss egyperces ahítatainkat.  

Eredeti: Fact: God loves His children


Fordította: Bolbásné Gyaraki Viola


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...